Vergoeding acupunctuur 2020

Vergoeding acupunctuur in 2020

Benieuwd naar de vergoeding van acupunctuur? De zorgpremies voor het nieuwe jaar zijn weer bekend gemaakt en ook de veranderingen in de pakketten. Goed moment om te checken of je voor 31 december iets wilt wijzigen in je aanvullende verzekering.

Acupunctuur valt onder aanvullende verzekering

Acupunctuur valt onder alternatieve zorg. Dit wordt door veel zorgverzekeringen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het gaat dus nooit van je eigen risico af. Vaak wordt een maximum bedrag per dag vergoed en betaal je een klein gedeelte van de behandeling zelf. De verzekeraars stellen eisen aan de therapeut, bijvoorbeeld dat deze aangesloten moet zijn bij een bepaalde beroepsvereniging. Zelf ben ik aangesloten bij de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur).

Heeft het zin om een aanvullende verzekering af te sluiten?

Als je het fijn vindt om ondersteuning te krijgen van acupunctuur, dan is het slim om te kijken naar een aanvullende zorgverzekering. Je kunt berekenen of het handig is voor je:
1. Reken het aantal behandelingen uit waar je een vergoeding voor krijgt.
2. Reken de extra premie uit door 12 x maandbedrag aanvullende premie te nemen.

Bijvoorbeeld:
OHRA vergoedt acupunctuur in ‘extra aanvullend’ voor € 45 per dag met een maximum van € 500 per jaar. Dat betekent dat je 11 behandelingen deels vergoed krijgt en dus 11 x € 45 = € 495 euro vergoed krijgt. De premie van deze aanvullende verzekering is € 22,98 per maand, dus € 275,76 per jaar.

Vergoeding in dit voorbeeld: € 495
Kosten in dit voorbeeld: € 275
Voordeel voor jou: € 495 min € 275 = € 220

Een aanvullende verzekering wordt ook vaak gekozen vanwege de vergoeding voor fysiotherapie, brillen en lenzen, zwangerschap en geboorte. Het is dus niet alleen de vergoeding voor acupunctuur die je voor de extra premie krijgt, maar ook andere zorg.

Belangrijke punten keuze zorgverzekeraar

Naast bovenstaande berekening zijn er nog andere factoren die meespelen in de berekening:

– Hoogte basisverzekering
Dat varieert van € 107,95 bij Bewuzt basis tot € 142,95 bij De Amersfoortse Eigen Keuze. Het verschil zit vaak in wel of geen eigen keuze in zorgverleners. Bij de goedkopere pakketten zijn vaak met een beperkt aantal ziekenhuizen afspraken gemaakt (voor spoed mag je altijd overal terecht) of loopt de communicatie grotendeels via internet.

– Collectiviteitskorting
Via veel werkgevers en verenigingen kun je korting krijgen op de zorgverzekering, de zogenoemde collectiviteitskorting. Voor 2020 is deze korting verlaagd naar maximaal 5%. Als je collectiviteitskorting had, is de kans dus groot dat je meer premie gaat betalen.

– Tandartsverzekering
Voor tandzorg moet je vaak een aparte aanvullende verzekering afsluiten. De premies van deze tandartsverzekeringen verschillen ook enorm in hoogte. Om bijvoorbeeld 500 euro vergoeding te krijgen voor tandzorg, vraagt de ene verzekeraar € 19,50 per maand en de andere verzekeraar € 48,70.

Het is de totaalsom van keuze voor basisverzekering plus aanvullende verzekering plus eventueel tandartsverzekering die belangrijk is. Misschien krijg je bij verzekeraar A minder acupunctuur vergoed, maar is de totale premie ook stukken minder. Dan kun je beter een eigen potje maken.

Veranderingen vergoeding acupunctuur

Voor acupunctuur vallen een aantal zaken op in de aanvullende verzekeringen:

1. VGZ verlaagt de vergoeding fors
VGZ (en de bij VGZ aangesloten IZZ) verlaagt in alle aanvullende verzekeringen de premie per dag en de totaalpremie per jaar.
– Aanvullend goed: van €45 per dag/€ 300 per jaar naar € 40 per dag/€200 per jaar
– Aanvullend beter: van €45 per dag/€ 500 per jaar naar € 40 per dag/€300 per jaar
– Aanvullend best: van €45 per dag/€ 800 per jaar naar € 40 per dag/€500 per jaar
De premie is niet verlaagd, maar met een paar euro per maand verhoogd.

2. Interpolis vergoedt alleen NAAV acupuncturisten
Als enige zorgverzekeraar in Nederland maakt Interpolis voor 2020 wederom de keuze om alleen acupuncturisten te vergoeden die bij de beroepsvereniging NAAV zijn aangesloten. Bij NAAV zijn de acupuncturisten ook opgeleid tot Westerse artsen, maar dat zegt naar mijn mening niet hoe goed ze in acupunctuur zijn. Ik ben aangesloten bij NVA, dit is een beroepsvereniging die door alle andere zorgverzekeraars erkend wordt.

3. Sommige zorgverzekeringen vergoeden geen alternatieve zorg
Goedkope zorgverzekeringen zoals Anderzorg, Bewuzt, Besured, Ditzo, Hema hebben geen vergoeding voor alternatieve zorg.

Vergoeding door grootste verzekeraars

Een overzicht van de vergoeding voor acupunctuur voor alle zorgverzekeraars vind je hier. De grootste verzekeraars heb ik bekeken qua vergoeding acupunctuur in de verschillende aanvullende pakketten.

De aanvullende verzekeringen zijn grofweg in 3 groepen te verdelen:
1. een basispakket waarbij je een lage premie betaald en een kleine vergoeding krijgt
2. een middenpakket waar de meeste mensen een ruime vergoeding aan hebben
3. een toppakket met veel vergoeding voor mensen die veel zorg nodig hebben

In de kleinste groep ‘basispakket’ adviseer ik de volgende aanvullende verzekeringen te checken:

OHRA aanvullend

Vergoeding €250 per jaar/€ 45 per behandeling/is 5,6 behandelingen vergoed
Jaarpremie voor deze aanvullende verzekering is € 147, dus voordeel van € 103

CZ Basis
Vergoeding €250 per jaar/€ 30 per behandeling/is 8,3 behandelingen
Jaarpremie voor deze aanvullende verzekering is € 97, dus voordeel van € 152

Bij OHRA krijg je meer vergoed per behandeling en kun je minder behandelingen doen voor € 250. Bij CZ kun je meer behandelingen doen, maar betaal je zelf meer bij per behandeling.

In de middengroep adviseer ik de volgende aanvullende verzekeringen te checken:

Salland Plus
Vergoeding €350 per jaar/€ 40 per behandeling/is 8,8 behandelingen vergoed
Jaarpremie voor deze aanvullende verzekering is € 246, dus voordeel van € 104

Zilveren Kruis 2 sterren
Vergoeding €350 per jaar/€ 40 per behandeling/is 8,8 behandelingen vergoed
Jaarpremie voor deze aanvullende verzekering is € 227, dus voordeel van € 122

Menzis extra 2
Vergoeding €400 per jaar/€ 40 per behandeling/is 10 behandelingen vergoed
Jaarpremie voor deze aanvullende verzekering is € 258, dus voordeel van € 142

CZ Plus
Vergoeding €450 per jaar/€ 40 per behandeling/is 11,3 behandelingen vergoed
Jaarpremie voor deze aanvullende verzekering is € 256, dus voordeel van € 228

OHRA extra aanvullend
Vergoeding €500 per jaar/€ 45 per behandeling/is 11,1 behandelingen vergoed
Jaarpremie voor deze aanvullende verzekering is € 276, dus voordeel van €224

In de groep ‘toppakket’  adviseer ik de volgende aanvullende verzekeringen te checken:

Zilveren Kruis 3 sterren
Vergoeding €550 per jaar/€ 40 per behandeling/is 13,8 behandelingen vergoed
Jaarpremie voor deze aanvullende verzekering is € 369, dus voordeel van € 181

CZ Top
Vergoeding €650 per jaar/€ 40 per behandeling/is 16,3 behandelingen vergoed
Jaarpremie voor deze aanvullende verzekering is € 478, dus voordeel van € 171

OHRA uitgebreid
Vergoeding €750 per jaar/€ 45 per behandeling/is 16,7 behandelingen vergoed
Jaarpremie voor deze aanvullende verzekering is € 523, dus voordeel van € 226

Belangrijk: check het goed

In dit artikel heb ik een aantal zaken qua vergoeding op een rijtje gezet, om je te helpen een keuze te maken. Check zelf altijd goed de premie en de voorwaarden voordat je een verzekering wijzigt of afsluit.

Photo by Avel Chuklanov on Unsplash

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *